میخوام واردسایت دانشگام بشم ولی نمیدونم اول باید کجا برم

میخوام واردسایت دانشگام بشم ولی نمیدونم اول باید کجا برم

برای دیدن نمرات و سایر عملیات دانشجویی آدرس زیر را مستقیما در قسمت آدرس مرور گر وارد کرده و بعد از آن توسط شماره دانشجویی و شماره شناسنامه وارد صفحه شخصی خود شوید: http://sida.iausr.ac.ir/login.aspx


۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ساعت ۱۶:۳۲:۰۰
لینک دائمی