سوابق کاری

سوابق تدریس:

مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج 

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری و رودهن و دانشگاه پیام نور پردیس

سوابق کاری:

همکاری با وزارت جهاد کشاورزی 

مدیریت گلخانه های تولید صیفی‌جات

همکاری با شرکت چمن رول محمد ( تولید کننده چمن رول قابل حمل استادیوم‌های فوتبال )

همکاری با شرکت مهندسین گل و گیاه خاورمیانه ( وارد کننده پایه گلهای زینتی و شاخه بریده) 

مشاور بازاریابی اینتزنتی و تولید محتوی