سلام استاد میخواستم بپرسم تحقیق ارائه چند نمره دارد؟

سلام استاد میخواستم بپرسم تحقیق ارائه چند نمره دارد؟

سلام مجموع ارائه کتبی، شفاهی 8 نمره دارد.


۱۳۹۴-۱۲-۲۲ ساعت ۱۷:۰۴:۰۳
لینک دائمی