سلام استاد خواستم بپرسم شما فردا دانشگاه. هستید من جزوه درس اصول و ارایه رو اگر …

سلام استاد خواستم بپرسم شما فردا دانشگاه. هستید من جزوه درس اصول و ارایه رو اگر ممکنه میخواستم از شما بگیرم؟

خیر بنده تا روز امتحان در دانشگاه حضور نخواهم یافت


۱۳۹۴-۱۰-۰۸ ساعت ۱۷:۱۴:۰۳
لینک دائمی