استاد من امتحان میان ترم خبر نداشتم غایب بودم روز ۴شنبه باشما اصول دارم امتحان …

استاد من امتحان میان ترم خبر نداشتم غایب بودم روز ۴شنبه باشما اصول دارم امتحان جبرانی نمیگیرید؟

با سلام من روز 4 شنبه کلاس ندارم ولی اگر در لیست جمعه من باشید نمره میان ترم شما بر اساس امتحان پایان ترم محاسبه خواهد شد


۱۳۹۴-۱۰-۰۷ ساعت ۰۱:۱۸:۲۵
لینک دائمی