استاد من امتحان میان ترم خبر نداشتم غایب بودم روز ۴شنبه باشما اصول دارم امتحان …

استاد من امتحان میان ترم خبر نداشتم غایب بودم روز ۴شنبه باشما اصول دارم امتحان جبرانی نمیگیرید؟

سلام بر اساس امتحان پایان ترم، نمره میان ترم شما محاسبه خواهد شد.


۱۳۹۴-۱۰-۰۷ ساعت ۰۱:۱۸:۱۰
لینک دائمی