مجلات معتبر isi در زمینه مدیریت یا اقتصاد کشاورزی چیستند؟

مجلات معتبر isi در زمینه مدیریت یا اقتصاد کشاورزی چیستند؟

بخشی از آنها که توسط دانشگاه تربیت مدرس اعلام شده و دارای ضریب نفوذ (Impact Factor) هستند، در قسمت دانلود در بخش مجلات isi بنام AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY آمده است. البته این تمام مجلات معتبر در این زمینه نمی باشد.


۱۳۹۱-۱۰-۳۰ ساعت ۲۱:۴۵:۵۵
لینک دائمی