سلام مقاله درباره کارایی آب در روش های آبیاری می خواستم.

سلام مقاله درباره کارایی آب در روش های آبیاری می خواستم.

به آدرس های زیر مراجعه کنید تا نمونه هایی از این مقالات بیابید. در ضمن موارد بیشتر را با جستجو در موتور جستجوگر گوگل آکادمیک (موجود در بخش پیوند ها ) خواهید یافت: http://elmu.umm.ac.id/file.php/1/jurnal/A/Agricultural%20Water%20Management/Vol45.Issue3.Aug2000/1553.pdf http://www.cau.edu.cn/water/cawr/download/2.PDF


۱۳۹۱-۰۸-۲۷ ساعت ۱۰:۵۳:۲۵
لینک دائمی