باسلام وعرض خسته نباشی.استادتحقیق من چرابدست شمانرسیده.اگریادتون باشه بعدازارسال …

باسلام وعرض خسته نباشی.استادتحقیق من چرابدست شمانرسیده.اگریادتون باشه بعدازارسال تحقیق براتون نوشتم که جوابش کی میاد.

بله. مشلی نیست


۱۳۹۳-۰۴-۰۴ ساعت ۰۸:۱۵:۱۰
لینک دائمی