سلام استادلطفادرموردکنفرانسی که بایدانجام بدیم کمی توضیح میدیدکه …

سلام استادلطفادرموردکنفرانسی که بایدانجام بدیم کمی توضیح میدیدکه مابایددرموردکارمدیران هربخش ازیک شرکت توضیح بدیم یامثلامراحل تولیدیک کالاروشرح بدیم.ممنون ازلطفتون وسال خوبی داشته باشید

سلام. هر مبحثی که به نوعی به موضوع مدیریت و سرپرستی مربوط شود قابل قبول است. شما هم سال خوبی داشته باشید.


۱۳۹۲-۱۲-۲۳ ساعت ۱۱:۱۱:۵۴
لینک دائمی