سلام استاد. با عرض شرمندگی شما فرموده بودید که خودتون هم برامون مقاله برای ترجمه …

سلام استاد. با عرض شرمندگی شما فرموده بودید که خودتون هم برامون مقاله برای ترجمه ارسال میکنید. میشه برای من هم میل کنید تا دست بکار بشمو پیش برم?! ممنون!

سلام حتما. ولی خودتون هم کار جستجو را انجام دهید


۱۳۹۱-۰۷-۱۹ ساعت ۱۹:۴۸:۱۶
لینک دائمی