استاد میشه بگید تکلیف نمره های میان ترم چی میشه.آخه ما کشتیم خودمونو تا ی نمرۀ خوب …

استاد میشه بگید تکلیف نمره های میان ترم چی میشه.آخه ما کشتیم خودمونو تا ی نمرۀ خوب بگیرم.

نمره شما محفوظ هست.


۱۳۹۲-۱۰-۱۵ ساعت ۲۲:۲۳:۲۷
لینک دائمی