استاد با این اوضاعی ک الان ما داریم فک کنم ترم بعد در خدمتتون باشیم.

استاد با این اوضاعی ک الان ما داریم فک کنم ترم بعد در خدمتتون باشیم.

امیدوارم اینطور نباشه. موفقیت کل دانشجویان کلاس بهترین حالت اتمام هر کلاسی هست. موفق باشید


۱۳۹۲-۱۰-۱۵ ساعت ۲۲:۰۰:۴۱
لینک دائمی