استاد شرمنده من هی مزاحمم............... استاد این شکل ها رو هم باید حفظ کنیم

استاد شرمنده من هی مزاحمم............... استاد این شکل ها رو هم باید حفظ کنیم

خیر نیازی نیست. اما شکل ها به یادگیری خود متن کمک می کنه.


۱۳۹۲-۱۰-۰۶ ساعت ۱۵:۴۷:۱۹
لینک دائمی