ببخشید استاد در امتحانی که از بچه های زراعت داشکده کرج گرفتید میشه همون نمره های …

ببخشید استاد در امتحانی که از بچه های زراعت داشکده کرج گرفتید میشه همون نمره های کلاسی رو حساب کنید و واسه پایان ترم حذفشه؟؟؟؟ استاد فکر پایان ترم مارو هم بکنید!!!!! مابا این حجم کم این گل کاشتیم وای بحال اینکه کل جروه باشه

در این مورد جلسه آخر صحبت می کنیم.


۱۳۹۲-۰۹-۲۱ ساعت ۱۸:۱۰:۰۱
لینک دائمی