روزتون بخیر استاد , از دانشجویان شهر ری هستم ( عملیات زراعی ) استاد فردا که …

روزتون بخیر استاد , از دانشجویان شهر ری هستم ( عملیات زراعی ) استاد فردا که خیلــــــی سرده میخوایم بریم سر زمین.?

اگر هوا خوب نبود در کلاس برگزار خواهد شد.


۱۳۹۲-۰۹-۱۹ ساعت ۱۹:۰۱:۳۵
لینک دائمی