باعرض سلام خدمت استادمحترم.ضمن پوزش من به دلیل حضوردر مسابقات شهرستان بودم …

باعرض سلام خدمت استادمحترم.ضمن پوزش من به دلیل حضوردر مسابقات شهرستان بودم ونتوانستم در جلسات شمارش بذورحضورپیداکنم برای موجه کردن غیبت آوردن نامه ازهیئت فوتبال وباشگاه کافیست؟

سلام با توجه به شناختی که از شما دارم نیازی به این کار نیست و حرفتان حجت است. موفق باشید


۱۳۹۱-۰۵-۱۶ ساعت ۱۱:۰۲:۴۹
لینک دائمی