با عرض سلام.استاد اسم من برای شمارش جوانه ها زده نشده و نمیدانم چه روزی به دانشگاه …

با عرض سلام.استاد اسم من برای شمارش جوانه ها زده نشده و نمیدانم چه روزی به دانشگاه مراجعه کنم

با سلام. تمام دانشجویان درس عملیات زراعی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن که تا کنون در روند کار شمارش بذور شرکت نداشته اند، میبایستی در جلسه روز شنبه 14 مرداد راس ساعت 9 صبح شرکت نمایند


۱۳۹۱-۰۵-۱۲ ساعت ۱۷:۲۵:۴۰
لینک دائمی