سلام استاد استاد من عملیات و 20 شدم میشه یه بار دیگه برگم و صحیح کنید ببینید شاید …

سلام استاد استاد من عملیات و 20 شدم میشه یه بار دیگه برگم و صحیح کنید ببینید شاید 22شدم

معلومه اولین باره 20 میبینی!


۱۳۹۲-۰۳-۱۶ ساعت ۱۷:۳۲:۲۳
لینک دائمی