من امروز ثبت نام کردم توسایت شما،درمورد صفات مرفولوژیک وفیزیولوژیک کندم مطالب …

من امروز ثبت نام کردم توسایت شما،درمورد صفات مرفولوژیک وفیزیولوژیک کندم مطالب میخوام برا پایان نامه ام.

در لینک زیر یک نمونه از مجموعه مقالات مرتبط با موضوع شما آمده است بقیه مطالب در کتاب های پایه غلات مانند غلات دکتر نورمحمدی، دکتر کاشانی و دکتر سیادت آمده است. در ضمن در مراکزی مثل موسسه ثبت و گواهی بذر کتابچه هایی در مورد ارقام مختلف گیاهان زراعی و خصوصیات هر یک موجود می باشد. موفق باشید. http://www.kiau.ac.ir/persian/faslnameha/majalezeraat/archive/vol6-no1/articles/3.pdf


۱۳۹۲-۰۲-۲۷ ساعت ۱۲:۰۸:۵۸
لینک دائمی