میشه بگید چه منابعی برای دکتری زراعت آزاد باید بخونم؟ شما روزی چند ساعت و چند وقت …

میشه بگید چه منابعی برای دکتری زراعت آزاد باید بخونم؟ شما روزی چند ساعت و چند وقت درس خوندید؟ شرایط بدون آزمون مطلع هستید؟ با تشکر

بله حنما. به دلیل تعدد موارد و توضیحات، اگر پست الکترونیک خود را بفرستید، موارد خواسته شده ر که برایتان ارسال خواهم کرد.


۱۳۹۱-۰۴-۰۸ ساعت ۱۸:۵۱:۳۰
لینک دائمی