سلول چیست؟

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

سلولها پایه ساختمانی همه موجودات زنده هستند. بدن انسان از تریلیون سلول تشکیل شده است. آنها ساختمان بدن را می سازند، مواد مغذی را از غذا می گیرند، این مواد مغذی را به انرژی تبدیل می کنند و عملکردهای تخصصیشان را انجام می دهند. سلول ها همچنین حاوی مواد وراثتی بدن هستند و می توانند از خودشان کپی برداری کنند.

سلول ها دارای بخش های زیادی هستند، هر کدام دارای عملکرد متفاوتی می باشند. بعضی از این قطعات، به نام اندامک ها (organelles)، دارای ساختارهای تخصصی هستند که وظایف خاصی را در سلول انجام می دهند. سلول های انسانی شامل بخش های اصلی زیر است که به ترتیب آورده شده است:

سیتوپلاسم
درون سلول ها، سیتوپلاسم از یک مایع ژلاتینی(به نام سیتوزول) و ساختارهای دیگر که هسته را احاطه کرده اند، ساخته شده است.
 
اسکلت سلولی (Cytoskeleton)
این ساختاراسکلتی، شبکه ای از الیاف بلند است که چارچوب ساختاری سلول را تشکیل می دهند. این بخش دارای چندین عملکرد مهم است، از جمله تعیین شکل سلول، شرکت در تقسیم سلولی و حرکت سلول. این سیستم همچنین یک سیستم ردیابی را ایجاد می کند که حرکات اندام ها و سایر مواد موجود در سلول را هدایت می کند.

شبکه اندوپلاسمی (ER)
این اندامک به پروسه ساختارمولکول های ایجاد شده توسط سلول کمک می کند. همچنین شبکه اندوپلاسمی این مولکول ها را برای مقاصد خاص به داخل یا خارج از سلول انتقال می دهند.
 
دستگاه گلژی Golgi
دستگاه Golgi بسته های مولکول های ساخته شده توسط شبکه اندوپلاسمی را به مقصد خارج از سلول حمل می شود.
 
لیزوزوم ها و پروکسی زوم ها
این اندامکها مرکز بازیافت سلول هستند. آنها باکتری های خارجی را هضم می کنند که به سلول حمله می کنند، مواد سمی را از بین می برند و اجزای سلولی فرسوده را بازیافت می کنند.
 
میتوکندری
میتوکندری ا اندامهای پیچیده ای هستند که انرژی را از مواد غذایی گرفته و به شکل قابل استفاده سلول تبدیل می کنند. آنها مواد ژنتیکی خود را دارند، جدا از DNA هسته، و می توانند پروسه ایجاد کپی ار مواد ؤنتیکی را انجام دهند.
 
هسته
هسته به عنوان مرکز فرماندهی سلول شناخته می شود، هدایت سلول درجهت رشد، بالغ شدن، تقسیم، یا مرگ را بر عهده دارد. این بخش همچنین DNA (اسید دز اسیب ریبونوکلئیک)، ماده وراثتی سلولی را در بر می گیرد. هسته توسط یک غشاء به نام غشائ هسته ای (nuclear envelope) محافظت می شود که از DNA محافظت می کند و هسته را از بقیه سلول جدا می کند.
 
غشای پلاسمایی
غشای پلاسمایی پوشش بیرونی سلول است. این بخش سلول را از محیط خارج جدا می کند و ورود و خروج مواد به داخل سلول ذا کنترل می کند.
 
ریبوزوم
ریبوزوم ها اندام هایی هستند که دستورالعمل های ژنتیکی سلول را برای ایجاد پروتئین ها پشتیبانی می کنند. این اندامها می توانند آزادانه در سیتوپلاسم شناور شوند یا به سلول اندوپلاسمی متصل شوند 
 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.