DNA چیست؟

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

 دی ان ای ، یا دز اکسی ریبونوکلئیک اسید، ماده وارثتی در انسان و تقریبا تمام موجودات دیگر است. تقریبا همه سلول های بدن یک فرد یک نوع DNA را دارا می باشد. بیشترین  DNA در هسته سلول قرار دارد(دی ان ای هسته ای) اما مقدار کمی از DNA نیز می تواند در میتوکندری  (دی ان ای میتوکندری یا mtDNA) یافت می شود. میتوکندریها اندامکی در سلولها هستند که انرژی را از مواد غذایی گرفته و به شکلی تبدیل می کنند که سلول ها بتوانند از آن استفاده کنند.

اطلاعات ژنتیکی در DNA به بصورت کد و از طریق چهار ماده شیمیایی: آدنین (A)، گوانین (G)، سیتوزین (C) و تیمین (T) ذخیره شده است. . DNA انسانی شامل حدود 3 میلیارد پایه اطلاعاتی است و بیش از 99 درصد از این داده ها در همه افراد یکسان است. ترتیب یا دنباله ای از این قطعات اطلاعاتی برای ساخت و نگهداری یک ارگانیسم لازم است که این نظم شبیه نحوه نمایش حروف الفبا در جهت مشخصی برای ایجاد کلمات و جملات است.

در ساختار DNA ، A  با T و C با G جفت می شوند تا واحدهای به نام جفت پایه ایجاد شوند. هر پایه نیز به یک مولکول قند و یک مولکول فسفات وصل می شود. یک پایه، قند و فسفات با هم نوکلئوتید نامیده می شود. نوکلئوتید ها در دو رشته طولانی تشکیل ایجاد شده اند که یک مارپیچ را به نام مارپیچ دوگانه (double helix) تشکیل می دهند. ساختار این مارپیچ تا حدودی شبیه یک نردبان است؛ جفت های پایه نردبان ها را تشکیل می دهند و مولکول های قند و فسفات تشکیل می دهند که از سمت نردبان بخ شکل عمودی تشکیل شده اند.

یک ویژگی مهم DNA این است که می تواند تکثیر یابد یا از خودش کپی تهیه کند. هر رشته ای از DNA در مارپیچ دوگانه می تواند به عنوان یک الگو برای تهیه یک کپی از اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. این کار زمانی ضروری است که سلولها تقسیم می شوند، و در نتیجه هر سلول جدید نیاز به یک کپی دقیق از DNA موجود در سلولی که از آن منشعب شده را دارد.

DNA is a double helix formed by base pairs attached to a sugar-phosphate backbone.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.