قابل توجه دانشجویان درس عملیات زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بازدید درس مذکور از گلخانه رز در ساعت 9 صبح روز یکشنبه سوم آذر انجام خواهد گرفت.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.