فهرست ۱۳۴۸ نشریه علمی دارای اعتبار وزارت علوم منتشر شد

یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

همشهری آنلاین - نیما شایان: فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم در اردیبهشت ماه ۹۸ منتشر شد که بر اساس دسته‌بندی موضوعی نشریات این فهرست، حوزه علوم انسانی دارای بیشترین تعداد نشریه علمی است.

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، نسخه جدید فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منتشر شد که این فهرست در پنج گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری به دسته‌بندی نشریات علمی دارای اعتبار پرداخته است.

همچنین عناوین ۳۱ نشریه علمی لغو اعتبار شده نیز در این فهرست اعلام شده است. 

آنالیز آماری فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم در اردیبهشت ماه ۹۸ نشان می‌دهد که گروه علوم انسانی با ۷۴۲ عنوان در صدر سایر گروه‌ها از نظر تعداد نشریات قرار گرفته است و زیر حوزه‌های ادبیات و زبان‌ها با ۹۷ نشریه، علوم اجتماعی با ۹۰ نشریه و مدیریت با ۷۹ نشریه سه زیر حوزه‌ای هستند که نه تنها در گروه علوم انسانی بلکه در میان کلیه زیر حوزه‌های پنج گروه این فهرست دارای بیشترین تعداد نشریه هستند.  

مقایسه آماری تعداد نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم در اردیبهشت ماه ۹۸ با شهریور ماه ۹۷ نیز در زیر حوزه‌های پنج گروه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری در جدول آمده است. تعداد نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم در اردیبهشت ماه ۹۸ برابر ۱۳۴۸ عنوان و تعداد نشریات علمی دارای اعتبار در شهریور ماه ۹۷ برابر ۱۲۹۵ عنوان بوده است بنابراین در بازه زمانی هشت ماهه تعداد ۵۳ نشریه علمی به فهرست نشریات دارای اعتبار افزوده شده است.  

علوم انسانی

حوزه موضوعی

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

تاریخ

۳۱

۳۰

ادبیات و زبان‌ها

۹۷

۹۰

علوم سیاسی

۵۱

۴۹

علوم اجتماعی

۹۰

۸۴

علوم قرآن و حدیث

۳۲

۳۱

اخلاق

۱

۱

ادیان، مذاهب و عرفان

۱۱

۱۱

فلسفه و کلام

۴۳

۴۳

فقه و حقوق

۴۰

۴۰

روانشناسی

۴۳

۴۱

علوم تربیتی

۵۵

۵۴

کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی

۱۶

۱۶

تربیت بدنی

۳۰

۳۰

جغرافیا

۵۳

۵۰

اقتصاد

۴۱

۴۰

حسابداری

۱۹

۱۸

مالی

۱۰

۱۰

مدیریت

۷۹

۷۵

مجموع نشریات در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی

۷۴۲

۷۱۳

فنی و مهندسی

حوزه موضوعی

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

برق و کامپیوتر

۴۱

۳۶

صنایع

۱۴

۱۴

عمران

۳۵

۳۶

فناوری اطلاعات

۹

۹

مکانیک

۳۸

۳۷

مهندسی دریا

۵

۵

مواد و متالوژی

۳۰

۳۰

مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

۲۹

۲۹

مهندسی معدن

۹

۸

مهندسی زلزله

۳

۳

مهندسی آب

۴

۳

مهندسی پزشکی

۱

۱

پدافند غیرعامل

۳

۴

میان رشته ای

۲

۲

مجموع نشریات در حوزه‌های موضوعی فنی و مهندسی

۲۲۳

۲۱۷

کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

حوزه موضوعی

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

آب و خاک

۲۱

۲۱

اقتصاد کشاورزی

۵

۵

اکولوژی

۱۱

۱۱

باغبانی

۱۳

۱۰

بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی

۹

۹

جنگلداری

۷

۷

مکانیزاسیون کشاورزی

۵

۵

زراعت

۳۶

۳۵

گیاهپزشکی

۱۵

۱۵

علوم دام

۱۲

۱۲

شیلات

۱۱

۱۰

صنایع چوب و کاغذ

۲

۲

صنایع غذایی

۹

۸

علوم ترویج

۹

۹

آبخیزداری، بیابان، محیط زیست و مرتع

۱۷

۱۷

دامپزشکی

۱۸

۱۸

مجموع نشریات در حوزه‌های موضوعی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی

۲۰۰

۱۹۴

علوم پایه

حوزه موضوعی

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

علوم

۳

۳

هواشناسی

۲

۲

آمار

۵

۵

ریاضی

۲۶

۲۳

زمین شناسی

۲۲

۲۰

زیست شناسی

۴۰

۳۸

محیط زیست

۱۲

۱۲

شیمی

۲۰

۱۹

فیزیک

۱۵

۱۴

مجموع نشریات در حوزه‌های موضوعی علوم پایه

۱۴۵

۱۳۶

هنر و معماری

حوزه موضوعی

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات معتبر بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

هنر

۱۴

۱۴

معماری

۲۴

۲۱

مجموع نشریات در حوزه‌های موضوعی هنر و معماری

۳۸

۳۵

نشریات لغو اعتبار شده

 

تعداد نشریات لغو اعتبار شده بر اساس اعلام اردیبهشت ماه ۹۸

تعداد نشریات لغو اعتبار شده بر اساس اعلام شهریور ماه ۹۷

لغو اعتبار شده

۳۱

۳۱

نمودار مقایسه‌ای تعداد نشریات علمی بر اساس گروه‌های پنج‌گانه علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری بین اردیبهشت ماه ۹۸ و شهریور ماه ۹۷ در ادامه آمده است. این نمودار حاکی از رشد نشریات علمی دارای اعتبار در هر پنج گروه بوده اما تعداد نشریات لغو اعتبار شده در هر دو زمان مورد مقایسه ثابت است.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.