دانلود فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – شهریور 1394

جدید ترین لیست نشریات نا معتبر از دیدگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ شهریور ماه سال 1394. منبع : http://www.msrt.ir/Fa/rppc/pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .