حرکت آب در خاک و نحوه جذب توسط ریشه (water_movement_roots)

این فایل از نوع فلش و در مورد حرکت آب در خاک به سمت ریشه گیاه، قسمتهای مختلف ریشه و آوند ها و چگونگی عبور آب از این مناطق می باشد. این فایل از منبع زیر یدست آمده است: passel.unl.edu
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .