Mechanisms and genes controlling the signalling network for biotic and abiotic stress defences in Arabidopsis thaliana (L.) Heyhn.

این پایان نامه در مورد ژنها و مکانیسم های کنترل کننده سیگنالین در شرایط تنش های غیر زنده و زنده در گیاه آزابیدوپسیس تالینا می باشد. این مطلب در سال 2005 در دانشگاه استکهلم و در 47 صفحه به نگارش در آمده است. منبع این مطلب پایان نامه های لاتین شمال اروپا می باشد
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .