MODELING TRANSPIRATION AND GROWTH OF SALINITY AND DROUGHT STRESSED TOMATOES

این پایان نامه در مورد مدلسازی تعرق و رشد در شرایط تنش شوری و خشکی در گیاه گوجه فرنگی در 30 صفحه می باشد. منیع این مطلب وبسایت پایان نامه های لاتین شمال اروپا می باشد.
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .