راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار طراحی گلخانه (Virtual Grower 3.0)

این نرم افزار شامل کلیه مراحل طراحی گلخانه از لحاظ نوع سازه و کلیه دستگاه ها و شرایط موجود در گلخانه با توجه به نوع گیاه داخل آن می باشد. این کتابچه، نحوه نصب و کارکرد این نرم افزار را بیان می کند. اصل این نرم افزار در بخش نرم افزار های آموزشی این سایت قابل دسترسی است.
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .