نرم افزار طراحی گلخانه (Virtual Grower 3.0)

ااین نرم افزار شامل کلیه مراحل طراحی گلخانه از لحاظ نوع سازه و کلیه دستگاه ها و شرایط موجود در گلخانه با توجه به نوع گیاه داخل آن می باشد. در کنار آن یک فایل PDF جهت راهنمایی نصب و کاربرد آن آورده شده است که در قسمت کتاب های الکترونیک در بخش دانلود همین سایت، قابل دسترسی می باشد. این نرم افزار توسط وزارت کشاورزی آمریکا تهیه گردیده است.
جهت دانلود این فایل وارد سایت شوید و یا در سایت عضو شوید .