باکتری چیست؟

چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

باکتریها میکروبهای تک سلولی هستند. ساختار سلولی ساده تری نسبت به سایر ارگانیزم ها دارند، زیرا هسته و یا اندام های محصور با غشا در آنها وجود ندارد. در عوض، مرکز کنترل آنها حاوی اطلاعات ژنتیکی است که دارای DNA  تک حلقه است. بعضی از باکتریها یک حلقه اضافی از مواد ژنتیکی به نام پلاسمید دارند. پلاسمید اغلب حاوی ژن هایی است که بعضی از باکتری ها را نسبت به سایر باکتری ها برتری  می دهد. به عنوان مثال ممکن است حاوی یک ژن باشد که باکتری را به یک آنتی بیوتیک مقاوم تبدیل می کند.

باکتریها با توجه به اشکال اساسی آنها به 5 گروه تقسیم می شوند: کروی (کوکی)، میله (باسیل)، مارپیچی (مارپیچ)، vibrios و یا اسپروکت (spirochaetes) که شکل هر کدام به ترتیب در زیر آمده است :

منبع: microbiologyonline
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.