ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

1387

کنگره زراعت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.