تعیین کارآیی مصرف آب (WUE) ارقام گندم تحت تنش خشکی در منطقه اهواز

1389

کنگره زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید بهشتی

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.