تاثیر تنش خشکی بعد از گرده افشانی بر انتقال مجدد نیتروژن و پروتیین دانه و کاه ارقام گندم نان

1388

همایش ملی تنش های محیطی دانشگاه بیرجند

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.