درباره منسید مهدی میرطاهری  دکتری زراعت 

مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج 

علاقمندی های تحقیقاتی : 

- تاثیر استرس‌های غیرزنده بر گیاهان زراعی

- تحقیقات مرتبط با علفهای هرز

سوابق کاری:

همکاری با وزارت جهاد کشاورزی 

مدیریت و اجرای گلخانه تولید صیفی‌جات

همکاری با شرکت چمن رول محمد ( تولید کننده چمن رول قابل حمل استادیوم‌های فوتبال )

همکاری با شرکت مهندسین گل و گیاه خاورمیانه ( وارد کننده پایه گلهای زینتی و شاخه بریده)