ژن چیست؟

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

یک ژن واحد فیزیکی و عملکردی وراثتی می باشد. ژن ها از DNA ساخته می شوند. بعضی از ژنها به عنوان دستورالعملی برای تولید مولکولهایی به نام پروتئین عمل میکنند. با این حال، بسیاری از ژن ها هم پروتئین ها را کد نکرده و وظایف دیگری دارند. در انسان،سایز ژن ها از چند صد DNA تا بیش از 2 میلیون تفاوت هستند. تخمین زده می شود پروژه ژنوم انسان بین 20،000 تا 25،000 ژن دارد.
هر فرد دارای دو نسخه از هر ژن است که از پدر و مادرخود به ارث می برد. اکثر ژن ها در همه افراد یکسان هستند، اما تعداد کمی از ژن ها (کمتر از 1 درصد از کل) بین افراد کمی متفاوت هستند. آلل ها اشکال ژن مشابه با تفاوت های کوچک در زنجیره DNA هستند. این تفاوت های کوچک به ویژگی های فیزیکی منحصر به فرد هر فرد کمک می انجامد.

دانشمندان ژن ها را با نام های منحصر به فرد نامگذاری می کنند. از آنجا که نام ژن ها می تواند طولانی باشد، ژن ها را با نماد ها و حروف (و بعضی اوقات اعداد)  مخفف مشخص می کنند که نشان دهنده یک نسخه مختصر از نام ژن است. به عنوان مثال، یک ژن در کروموزوم 7 که با فیبروز کیستیک مرتبط است، کنترل کننده هدایت غشایی فیبروز کیستی است؛ نماد آن CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) نامگذاری می شود
Genes are made up of DNA. Each chromosome contains many genes.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.