سلام وقتتون بخیر میخوام بدون امتحان آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر از بیست نمره …

سلام وقتتون بخیر میخوام بدون امتحان آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر از بیست نمره محاسبه میشه ؟

سلام در نهایت در این درس شما یک نمره خواهید داشت که بخشی از آن مربوط به نمره عملی است


۱۳۹۴-۱۰-۲۴ ساعت ۲۳:۰۱:۴۷
لینک دائمی