سلام استاد خواستم بپرستم این جدولی که در قست دانلود ها هست به اسم جدول مقایسه ویژگی …

سلام استاد خواستم بپرستم این جدولی که در قست دانلود ها هست به اسم جدول مقایسه ویژگی های کار سرپرست و کارمند همان جدولی است که برای ویژگی کار سرپرست باید بکشیم؟

سلام بله دقیقا همان است


۱۳۹۴-۰۸-۱۱ ساعت ۱۷:۰۶:۴۶
لینک دائمی