با سلام استاد زمان تشکیل کلاس های شما در روز شنبه در دانشگاه یادگار چه ساعت هایی …

با سلام استاد زمان تشکیل کلاس های شما در روز شنبه در دانشگاه یادگار چه ساعت هایی هست ؟

سلام ساعت 7:45 9:30 11


۱۳۹۳-۰۷-۲۵ ساعت ۲۳:۴۷:۱۰
لینک دائمی