استاد امروز(15/5/94) عملیات تشکیل نشد؟ما از 8 صبح تا 11 دانشگاه بودیم اما خبری نشد

استاد امروز(15/5/94) عملیات تشکیل نشد؟ما از 8 صبح تا 11 دانشگاه بودیم اما خبری نشد

کلاس 4 شنبه صبح عملیات کشاورزی در دوره تابستان زیر نظر آقای دکتر عباس زاده تشکیل می گردد. لطفا با ایشان هماهنگ کنید.


۱۳۹۳-۰۵-۱۵ ساعت ۱۹:۵۹:۵۲
لینک دائمی