اسامی دانشجویان کامپیوتر که تحقیق آنها به دست اینجانب رسیده است

سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳

تحقیق دانشجویان مشروحه زیر در درس کامپیوتر دریافت گردید:

 احمد زاده

 بابایی منش

تاج الدینی

 ترابی

جباری

حاج آقا محمد

 حاج آقا محمد

خان محمدی

 خانمحمدی

 خانی

خلج

دلاور خان

دولت یاری

ستاری

 سیاهپوش

شعبان زاده

شعبان زاده

 صادقی

صمد نیا

صمدی بهرامی 

عارف نژاد

 عبداللهی

 فروغنیا

 قاسمی

کاردر

 مجلسی

مشعلی

میرخانی

نجفی

نوروزی

هاشمی

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.