قابل توجه دانشجویان درس عملیات زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲

به منظور امضای صورت جلسه این درس صبح روز چهار شنبه 27 آذر به آزمایشگاه ژنتیک (مهندس فرهنگیان) مراجعه فرمایید.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.