قابل توجه دانشجویان گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱

بنا به درخواست دانشجویان کلاس گیاهشناسی کتاب زیربرای استفاده در جهت ترجمه متون تخصصی کشاورزی معرفی می گردد:

واژگان کشاورزی. نوشته محمد رضا داهی و فاطمه مصلحی مصلح آبادی. مرکز نشر دانشگاهی

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.