نابودی سرطان با استفاده از یک ترکیب فلزی و نور

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
 محققان دانشگاه وارویک انگلیس دریافتند مولکول های یکی از ترکیبات فلز ایریدیم پس از تحریک با نور قادرند سلول های سرطانی را هدف قرار داده و نابود کنند.
نابودی سرطان با استفاده از یک ترکیب فلزی و نور
به  ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، بر اساس این تحقیقات هنگامی که ایریدیم به یکی از پروتئین های موجود در خون موسوم به آلبومین متصل می شود، قادر است گونه های اکسیدکننده درون هسته سلول های سرطانی را به طور انتخابی فعال کند. گونه های شیمیایی شامل اتم ها، مولکول ها، یون ها و غیره هستند که در یک فرآیند شیمیایی وارد می شوند. گونه های اکسیژن مورد استفاده در این تحقیقات نیز مولکول های اکسیژنی هستند که می توانند منجر به تخریب سلول های سرطانی از داخل شوند. 
محققان برای این منظور پوشش خاصی را ساختند که امکان اتصال ایریدیم به آلبومین را فراهم می کند. این ترکیب جدید ایریدیم به عنوان یک ماده حساس به نور و موثر عمل می کند و به طور خاص گونه های اکسیژن موجود درون سلول های سرطانی را هدف می گیرد.
آلبومین پروتئین نسبتا بزرگی است که در این رویکرد جدید وظیفه انتقال ترکیب ایریدیم به درون هسته سلول های سرطانی را بر عهده دارد. به محض این که آلبومین کار خود را انجام می دهد، محققان ترکیب ایریدیم را با استفاده از نور فعال می کنند. بدین ترتیب ایریدیم مولکول های مرگبار اکسیژن را فعال کرده و موجب نابودی سلول های سرطانی می شود. 
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.