قابل توجه دانشجویان درس عملیات زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۱

اولین جلسه این درس بعد ازتعطیلی به دلیل امتحانات نیمسال دوم،  در تاریخ 19 تیر ماه برگزار خواهد شد. 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.