بودجه پژوهشی متناسب با توانمندی های کشور نیست

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت مدرس می گوید: اعتبارات این بخش ناچیز است و بودجه ها متناسب با ظرفیت و توانمندی های کشور نیست. 
یعقوب فتح اللهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهار کرد: برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس برنامه های دراز مدتی است که هر ساله تغییر نمی کند و به عنوان پروژه های اساسی در راستای حرکت در مسیر دانشگاه نسل سوم طراحی شده است.
وی افزود: طرح تحول راهبردی (هم ترازی) و دانشگاه پاک از جمله این برنامه ها به شمار می رود.
فتح اللهی ادامه داد: مطابق با طرح تحول راهبردی، دانشگاه تربیت مدرس باید در یک بازه زمانی 10 ساله بتواند در میان 200 دانشگاه برتر دنیا قرار بگیرد.
وی گفت: در این طرح برنامه هایی همچون تشکیل هسته های پژوهشی و آموزشی در دانشگاه با محوریت اعضای هیات علمی توانمند و برجسته در سطح ملی و بین المللی، تاسیس خوشه های خلاقیت و نوآوری با محوریت اعضای هیات علمی و دانش آموختگان به حوزه نوآوری در راستای تاثیرگذاری بر مسائل اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه همچنین درباره طرح دانشگاه پاک اظهار کرد: واژه پاک به 3 مفهوم پاسخگویی، اشتغال زایی و کارآمدی اشاره دارد.
وی تصریح کرد: دانشگاه باید در حل معضلات اجتماعی پاسخگو باشد. زمینه های اشتغال را در جامعه فراهم کند و در انجام وظایف خود نیز کارآمد باشد.
وی همچنین افزود: دانشگاه پاک باید بر مبنای آموزه های دینی دانش آموختگان خود را پرورش دهد.
به گفته معاون پژوهشی دانشگاه، طرح تحول راهبردی از سال 96 و طرح دانشگاه پاک از سال 97 کلید خورد. 
فتح اللهی همچنین سهم بودجه های پژوهشی کشور از تولید ناخالص داخلی را ناچیز خواند و گفت: سهم بودجه های پژوهشی با ظرفیت و توانمندی های کشور متناسب نیست.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در راستای تحقق برنامه های راهبردی دانشگاه، علاوه بر ناکافی بودن بودجه، تخصیص نیافتن به موقع آن است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یادآور شد: بدنه تجهیزاتی دانشگاه های کشور نیز فرسوده است و این مساله تنها مختص به تربیت مدرس نیست. تجهیزات دانشگاهی سال هاست که بازسازی و نوسازی نشده و بودجه های تجهیزاتی نزدیک به 10 سال است در اختیار دانشگاه ها قرار نگرفته است. 
به عقیده فتح اللهی، بخش های اقتصادی جامعه هم باید با نهاد دانشگاه همکاری کنند و پذیرای بودجه های پژوهشی دانشگاهی باشند.
وی خاطرنشان کرد: بخش های اقتصادی، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران، پژوهشکده ها و.... همگی باید برای به جریان انداختن ظرفیت نیروی انسانی کشور تلاش کنند.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.