اخبار سایت


گروه های خبری:

عید سعید غدیر خم مبارک


گروه خبر: اخبار عمومی ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

غافل مشو از عید غدیر و برکات
امروز خدا گشوده است باب نجات
جبریل و ملائک همه با امر خدا
سر داده ز گل دسته ی هستی صلوات
عید سعید غدیر خم مبارک باد