اخبار سایت


گروه های خبری:

امتحان آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر


گروه خبر: اخبار مربوط به دانشجویان ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

به اطلاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می رساند امتحان آزمایشگاه درس کنترل و گواهی بذر در تاریخ 31 اردیبهشت ماه در ساعت 14 برگزار خواهد شد.