دانلودها


گروه‌های دانلود:

توجه

برای دانلود فایل‌ها باید عضو سایت شوید. اگر عضو هستید وارد سایت شوید. اگر عضو نیستید ثبت نام کنید.

THE DYNAMICS OF STAKEHOLDER PARTICIPATION IN WATER RESOURCES MANAGEMENT IN ZIMBABWE: A CASE STUDY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد مدیریت منابع آبی و در سال 2004 تدوین گردیده است. این مطلب از منبع زیر دریافت شده است: http://pdfdownloadsforfree.com/
این فایل تاکنون 1 بار دانلود شده است


LONG-TERM TILLAGE, CROPPING SEQUENCE, AND NITROGEN FERTILIZATION EFFECTS ON SOIL CARBON AND NITROGEN DYNAMICS

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
این مطلب در مورد اثرات طولانی مدت شخم، توالی گیاهی و کود نیتروژنه بر روی پویایی کربن و نیتروژن خاک می باشد. این نوشته، رساله دکترا بوده و در سال 2005 و در 144 صفحه به نگارش در آمده است. منبع این مطلب مخزن پایان نامه های دانشگاه تگزاس می باشد
این فایل تاکنون 0 بار دانلود شده است


Mechanisms and genes controlling the signalling network for biotic and abiotic stress defences in Arabidopsis thaliana (L.) Heyhn.

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
این پایان نامه در مورد ژنها و مکانیسم های کنترل کننده سیگنالین در شرایط تنش های غیر زنده و زنده در گیاه آزابیدوپسیس تالینا می باشد. این مطلب در سال 2005 در دانشگاه استکهلم و در 47 صفحه به نگارش در آمده است. منبع این مطلب پایان نامه های لاتین شمال اروپا می باشد
این فایل تاکنون 0 بار دانلود شده است


MODELING TRANSPIRATION AND GROWTH OF SALINITY AND DROUGHT STRESSED TOMATOES

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
این پایان نامه در مورد مدلسازی تعرق و رشد در شرایط تنش شوری و خشکی در گیاه گوجه فرنگی در 30 صفحه می باشد. منیع این مطلب وبسایت پایان نامه های لاتین شمال اروپا می باشد.
این فایل تاکنون 0 بار دانلود شده است


Legume living mulches for the control of weeds in organic winter wheat

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
این مطب حاوی یک رساله دکترا راجع به کنترل علفهای هرز در شرایط کشاورزی ارگانیک و با استفاده از مالچ زنده لگوم می باشد
این فایل تاکنون 3 بار دانلود شده است


Studies on natural variation and evolution photoperiodism in plants

گروه دانلود: پایان نامه های لاتین ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
پایان نامه به زبان انگلیسی بوده و در سال 2010 در دانشگاه  Uppsala سوئد نوشته شده است
این فایل تاکنون 1 بار دانلود شده است